Deurwaarder

Betaalt uw debiteur na het incassotraject nog steeds niet, dan mogen wij als (gerechts)deurwaarder toestemming vragen aan de rechter om verdere stappen te ondernemen. We kunnen bijvoorbeeld beslag leggen op de inkomsten, de inboedel of het banksaldo van de debiteur. In overleg met u kiezen we welke maatregel we nemen, waarin we u uiteraard ook adviseren.

Door de kroon benoemd

Deurwaarder Oscar Groeneveld is door de Kroon benoemd als gerechtsdeurwaarder, waardoor hij als openbaar ambtenaar vorderingen voor het gerecht mag brengen. Na uitspraak van de rechter mag hij alle maatregelen nemen die hij zinvol vindt om uw vordering zo snel en efficiënt mogelijk te innen. Als beëdigd gerechtsdeurwaarder zijn we vanzelf ook lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Procesrisico

Bij procederen is sprake van het procesrisico. Van tevoren is nooit volledig duidelijk of een vordering geheel of gedeeltelijk zal worden toegewezen. Daarbij is van tevoren ook niet duidelijk of de kosten (volledig) ten laste van de debiteur komen. Voor de debiteur bestaat een wettelijk kostenplafond. Het is mogelijk dat de gemaakte kosten dit plafond overschrijden. Kortom, u loopt het risico dat we de kosten voor het gerechtelijke traject bij u in rekening brengen.

Conservatoir beslag leggen

Als wij vinden dat het wenselijk is dan kunnen we conservatoir beslag leggen, wat betekent dat uw vordering zeker wordt gesteld totdat de rechter uitspraak doet over uw eis. Dit komt bijvoorbeeld voor als er meerdere schuldeisers zijn.

Gerenommeerd gerechtsdeurwaarder

Al het dagelijkse handelsverkeer gebeurt op basis van vertrouwen. Iemand laat zijn huis verbouwen en de aannemer vertrouwt erop dat hij daarvoor betaald wordt. Groeneveld Gerechtsdeurwaarders bewaakt betalingsafspraken, zodat mensen in vertrouwen kunnen blijven kopen en verkopen. Kunt u onze hulp gebruiken? Neem contact met ons op, we zijn u graag van dienst.

Waarom Groeneveld