Deurwaarder inschakelen

Als de eerste helft van het incassotraject niets oplevert, dan kunt u ervoor kiezen om de deurwaarder in te schakelen. Alleen een beëdigd gerechtsdeurwaarder mag aan de rechter toestemming vragen om verdere stappen te ondernemen. Oscar Groeneveld, beëdigd gerechtsdeurwaarder, kan u hierbij van dienst zijn.

Wanneer een deurwaarder inschakelen?

Hoe komt men van het sturen van een rekening tot het inschakelen van een deurwaarder? Voordat een deurwaarder gerechtelijke stappen onderneemt, is er al een heel traject doorlopen. Hieronder nemen we het proces met u door.

Overeenkomst tussen bedrijven

 • Zodra u een product of dienst levert aan een bedrijf, is deze partij een betalingsverplichting aangegaan.
 • Bij een overeenkomst tussen bedrijven is de wettelijke betalingstermijn 30 dagen. Hiervan mag afgeweken worden tot maximaal 60 dagen, of langer als het aantoonbaar is dat het voor beide bedrijven niet nadelig is.
 • Als de betalingstermijn verstreken is kunt u een herinnering of aanmaning sturen. Dit is niet verplicht, behalve als het in de algemene voorwaarden van uw overeenkomst staat.
 • Blijft de betaling uit, dan stelt u het bedrijf in gebreke met een sommatiebrief. Daarin kondigt u aan dat u een incassobedrijf inschakelt en dat de extra kosten op de debiteur verhaald worden. De gebruikelijke termijn voor deze laatste betaalmogelijkheid is vijf dagen.
 • Levert de ingebrekestelling niets op, dan begint het incassotraject.
 • Na de pre-incasso en de minnelijke incasso, volgt het gerechtelijke traject. Feitelijk schakelt u vanaf dan de deurwaarder in.

Overeenkomst tussen bedrijf en consument

 • U heeft een product of dienst geleverd aan een persoon, waardoor diegene een betalingsverplichting is aangegaan.
 • Vaak staat de betalingstermijn vermeld in de algemene voorwaarden bij de overeenkomst, voor consumenten is een betalingstermijn van 14 dagen gebruikelijk.
 • Na het verstrijken van de eerste betalingstermijn bent u verplicht om de consument een aanmaning te sturen om later incassokosten te mogen rekenen. Hiervoor geldt een vaste termijn van 14 dagen.
 • Levert de aanmaning niets op dan stelt u de consument in gebreke met een sommatiebrief. Daarin kondigt u aan dat u een incassobedrijf inschakelt en de extra kosten voor rekening van de debiteur komen.
 • Na de pre-incasso en de minnelijke incasso, volgt het gerechtelijke traject. Feitelijk schakelt u vanaf dan de deurwaarder in.

Beslag leggen

Zodra u de deurwaarder inschakelt start het gerechtelijk traject. Een deurwaarder mag op basis van de uitspraak van de rechter beslag leggen op banktegoeden, de inboedel of op vastgoed. Denk hierbij aan panden, machines, schepen en vliegtuigen. Loonbeslag is ook een effectieve manier om uw vordering te incasseren.