Deurwaarder langsgeweest

Is de deurwaarder bij u langs geweest en heeft u een ambtelijk stuk ontvangen? Reageer dan snel, uw reactie is het begin van de oplossing. En dat is ons doel: samen met u aan een oplossing werken. We helpen u graag verder.

Ambtelijk stuk?

Een ambtelijk stuk is bijvoorbeeld een beslagexploot, betekening of dagvaarding. Daarbij zit een bijsluiter: lees die goed door om te weten wat er van u verwacht wordt. Begrijpt u niet goed wat u moet doen? Of ziet u zelf geen oplossing voor uw situatie? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder. Niets doen is geen oplossing. U kunt voorkomen dat het uit de hand loopt door actie te ondernemen.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar die ervoor zorgt dat betalingsafspraken worden nagekomen. Daardoor durft een fietsenmaker een fiets te verkopen, want hij kan ervan uitgaan dat hij daarvoor betaald wordt. Iemand die niet betaalt, een debiteur, komt zijn afspraak niet na. Hij of zij heeft wel een product of dienst ontvangen, maar er niet voor betaald.

Als een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt, mag de deurwaarder hem dagvaarden: oproepen om voor de rechter te komen. Daarna zorgt de deurwaarder ervoor dat het vonnis van de rechter uitgevoerd wordt. In dat geval mag de deurwaarder beslag leggen op loon, uitkering, huis of inboedel van de debiteur.

Meer weten?

Heeft u vragen over het ambtelijk stuk dat u heeft ontvangen, of over de deurwaarder? Neem contact met ons op. We geven u graag uitleg. En, als dat nodig is, ons advies voor uw situatie.

Heeft u een klacht?

Bent u het niet eens met de vordering of onze werkwijze? U kunt een klacht indienen bij de KBvG of via ons klachtenformulier.