Hoe werkt een incassotraject?

Een incassotraject bestaat uit vier stappen. Hieronder leest u in het kort wat er per stap gebeurt, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Omdat incassotrajecten gevoelig kunnen zijn, vinden wij het belangrijk om een duidelijke werkwijze te hanteren en daar transparant in te zijn. Met aandacht leiden we u en uw debiteur door het traject waarbij u continu op de hoogte bent van de voortgang.

Voor het hele traject zijn onze Algemene Voorwaarden en het Reglement Tarieven en Bepalingen van toepassing.

1. Pre-incasso

U voert de vordering in via DebKey. De pre-incassobrief wordt op ons briefpapier verzonden. Per email ontvangt u een herinnering over de status van de pre-incassobrief. Standaard staat de status op 'wel incasso'. Mocht de betaling zijn voldaan of is er een andere regeling getroffen, dan kunt u de status in DebKey aanpassen naar ‘geen incasso’. Als de status op 'wel incasso' staat, gaat de pre-incassobrief na verloop van de termijn automatisch over naar het incassotraject.

2. Minnelijke incasso

Eerst bellen we u om de voorwaarden nogmaals kort door te nemen. Vervolgens zullen we de debiteur op vriendelijke toon tweemaal schriftelijk en eenmaal telefonisch aanmanen. Als de debiteur dan nog niet betaald heeft, krijgt u de keuze uit drie opties: het dossier sluiten, het gerechtelijk traject starten of alternatieve maatregelen treffen.

3. Gerechtelijke incasso

Om de kosten voor dagvaarding en griffierechten te dekken ontvangt u een voorschotnota. Zodra u die betaalt stellen wij de dagvaarding op. Na uw akkoord wordt de dagvaarding door de deurwaarder uitgebracht en bij de rechtbank ingediend.

We brengen u op de hoogte van de zittingsdatum waarop de debiteur moet verschijnen. U hoeft daarbij niet aanwezig te zijn. Zonder verweer van de debiteur zal de rechter direct zijn vonnis uitspreken. Bij verweer kan de rechter een extra zitting of een schriftelijke ronde gelasten.

Wanneer de rechter zijn vonnis uitspreekt, ontvangen wij daar bericht over. Wij stellen u dan per ommegaande op de hoogte. Bij een toewijzend vonnis gaan we direct over naar het executietraject.

4. Executie

Voordat we executiemaatregelen mogen nemen, stellen we de debiteur op de hoogte van het vonnis. Vervolgens kunt u ervoor kiezen of we beslag leggen op het inkomen, het banksaldo of de inboedel van de debiteur.

Waarom Groeneveld