Malafide incassobureau's

Onlangs verscheen er in het nieuws een item over malafide incassobureaus, die onterechte vorderingen proberen te innen, te hoge incassokosten berekenen en consumenten onder druk zetten om te betalen (bron RTL Nieuws). De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwde hier in november van het afgelopen jaar ook al voor (bron NU.nl). Gelijktijdig wordt ook vaak de deurwaarder genoemd als malafide en iemand die ten onrechte hoge kosten in rekening brengt.

Maar hoe herkent u nu een incassobureau die niet malafide is? En hoe hoog zijn de incassokosten die wel in rekening mogen worden gebracht? En wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarderskantoor? Hieronder proberen we een en ander te verduidelijken.

Ten eerste het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarderskantoor. Een incassobureau is een onderneming die in opdracht van andere ondernemingen vorderingen probeert te innen zonder dat zij daarvoor bijzondere bevoegdheden heeft.

Een deurwaarderskantoor is een onderneming waar de gerechtsdeurwaarder benoemd is door de Kroon, in dit geval de Koning, en houdt zich voornamelijk bezig met het juridische traject van dagvaarding tot vonnis en de werkzaamheden die daarna volgen. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld nooit beslag leggen op uw auto als er geen vonnis is, tenzij de rechter heeft bepaald dat het aannemelijk is dat u de auto gaat verduisteren, dan mag er voor vonnis beslag worden gelegd, dat noemt men dan een conservatoir beslag. Een deurwaarder bepaalt dit dus nooit zelf, een rechter beslist hierover. Een deurwaarderskantoor mag overigens ook incassowerkzaamheden uitvoeren, maar wordt streng gecontroleerd door de brancheorganisatie voor gerechtsdeurwaarders, de KBvG, de Koninklijke Beroepsgroep van Gerechtsdeurwaarders en door het BFT, het Bureau Financieel Toezicht.  

Hoe herkent u nu een incassobureau die niet malafide is?

Het NVIO, de branchevereniging voor incassobureaus, probeert via het Incasso Keurmerk bepaalde standaarden voor incassobureaus, die maatschappelijk incasseren hoog in het vaandel hebben staan, in te voeren. Een incassobureau kan lid worden van het NVIO, maar dient daar een certificatieprocedure voor te doorlopen. Indien zij lid worden dienen zij zich te houden aan de criteria van het Incasso Keurmerk en hierop wordt toezicht gehouden door een onafhankelijk Keurmerkinstituut uit Zoetermeer. Zij proberen hiermee zekerheid en het vertrouwen te bieden dat de uitgevoerde incasso-activiteiten door hun leden correct en zorgvuldig worden uitgevoerd. Kortom, het Incasso Keurmerk geeft enige waarborging dat een incassobureau niet malafide is. (bron www.nvio.nl)

Hoe hoog zijn de incassokosten die wel in rekening mogen worden gebracht?

Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (voor consumenten) in werking getreden. Hieronder een overzicht van de incassokosten die wettelijk in rekening mogen worden gebracht:

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste             € 2.500,00 van de vordering, met een minimum van € 40,-;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende        € 2.500,00 van de vordering; 
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende          € 5.000,00 van de vordering; 
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende         € 190.000,00 van de vordering; 
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van                      € 6.775,00. 

Bij een vordering van bijvoorbeeld € 100,00 mag een incassobureau wettelijk dan     € 40,00 aan incassokosten in rekening brengen. Bij een hogere vordering van bijvoorbeeld € 30.000,00 mag een incassobureau wettelijk de navolgende incassokosten in rekening brengen:       

  • Over het 1e deel van de vordering 15% van € 2.500,00   €    375,00
  • Over het 2e deel van de vordering 10% van € 2.500,00   €    250,00
  • Over het 3e deel van de vordering   5% van € 5.000,00   €    250,00 
  • Over het 4e deel van de vordering 1% van € 20.000,00   €    200,00
  • Totaal aan wettelijke incassokosten over     € 30.000,00   € 1.075,00

Voor Business2Business vorderingen mogen er wettelijke incassokosten van 15% in rekening worden gebracht over de hoofdsom. Klik hier voor een berekening.

Bronnen Wikipedia, NU.nl, RTL Nieuws, www.nvio.nl (informatie Incasso Keurmerk en berekening incassokosten)


Deel dit bericht

Tweet Delen Delen