Wijzigingsformulier persoonsgegevens

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders BV

t.a.v. de Functionaris gegevensbescherming

Vendelier 2D

3905 PA Veenendaal

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

 

Hierbij verzoek ik Groeneveld Gerechtsdeurwaarders om inzage in

mijn persoonsgegevens.

 

Mijn gegevens zijn:

 

Achternaam:

Voorletters:

Voornamen:

Adres:

Postcode en woonplaats:

 

Ik voeg hierbij een kopie van mijn:

 

⃝ Paspoort

⃝ Identiteitskaart

⃝ Rijbewijs

 

 

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders BV kan uw verzoek tot inzage uitsluitend in behandeling nemen als u een kopie van uw

identiteitsbewijs meestuurt. U kunt het Burger Service Nummer en eventueel uw pasfoto op de kopie onherkenbaar te maken, deze gegevens zijn niet nodig.

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders  moet kunnen vaststellen dat de persoon die dit verzoek doet ook daadwerkelijk de

persoon is op wie de gevraagde persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van de naam van een ander diens gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander erkend identiteitsbewijs. U kunt alleen een inzage verzoek indienen als u 16 jaar of ouder bent en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet het verzoek door de wettelijke vertegenwoordiger worden gedaan. In dat geval is onze reactie ook gericht aan de vertegenwoordiger. Wij zullen uw kopie ID niet opslaan en verwerken voor andere doeleinden dan verificatie t.b.v. het gerelateerde verzoek om inzage in uw persoonsgegevens. We raden u tevens aan het kopie te voorzien van datum van verstrekking of ander kenmerk. Daarmee kunt u voorkomen dat uw identiteitsbewijs voor andere (fraude)doeleinden kan

worden gebruikt.

 

 

 

 

Datum: ____________________ Handtekening: _____________________