Debiteur

Aanmaning ontvangen

Heeft u een aanmaning van ons ontvangen? Dan heeft u ergens een rekening niet betaald. Onze hulp is ingeroepen om het openstaande bedrag bij u te innen. Schrikt u van de aanmaning? Dat is niet nodig. Wij weten niet waarom u niet heeft betaald. Misschien is er een goede reden voor, zit het u financieel tegen, of bent u het simpelweg vergeten.

Online betalen

Kunt u de aanmaning direct betalen? Doe dat meteen, dan kunt u dit vandaag nog achter zich laten.

Betaal online

Niet kunnen betalen

Kunt u niet in één keer betalen? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag om tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken waardoor u het bedrag in delen mag terugbetalen.

Reageer altijd

Wat de reden ook is dat de rekening nog openstaat, u bent de betaling verschuldigd. Wij willen u graag helpen om dit zo snel mogelijk op te lossen. Voorkom dat de schuld oploopt en er een gerechtelijke procedure volgt.

Is er een specifieke reden waarom u niet betaalt? Is de aanmaning volgens u onjuist? Of heeft u al betaald? Neem ook in dat geval contact met ons op. We willen graag samen met u tot een juiste oplossing komen.

Klacht

Bent u het niet eens met de vordering of onze werkwijze? U kunt een klacht indienen bij de KBvG of via ons klachtenformulier.